HATUA ZA KWANZA ILI KURUDI KWA YESU

 

HATUA ZA KWANZA ILI KURUDI KWA YESU. First Steps to Return to Jesus.

Umetembea mbali na uko tayari kurudi. Lakini kwa jinsi gani? Fungua Biblia? Omba Sala ya Bwana? Nenda kanisani Jumapili hii? Ndiyo, ndiyo, na ndiyo. Bado, kuna hatua zingine za hila ambazo nimezitumia zaidi ya miaka mingi, ambazo ningependa kushiriki nawe.

HATUA YA KWANZA. ACHA HARAKA
.Kuzunguka na kujaribu kwa bidii kukamilisha kazi zako kwa mda fulani kutafanya iwe vigumu kabisa kuanza tena “Endelea katika hatua sambamba na Roho.” Kwa hiyo, acha.

HATUA YA PILI: ACHA KELELE.
Mishipa ya fahamu haihitaji kelele zaidi. Mfumo wa utendaji wa ndani Ukimuhusisha Roho utakabiliwa na kelele. Hata kama kelele hiyo ni muziki wa sifa.

HATUA YA TATU: ACHANA NA MATOKEO.
Huwezi kuyasababisha matokeo kutokea. Unaweza kufanya mambo ambayo yanaongoza kwenye matokeo fulani, lakini huwezi kuyasababisha matokeo. Achana na matarajio ya matokeo kwa kuyakabidhi mikononi mwa Mungu. Yaachie hapo.

HATUA YA NNE: ACHILIA MAMBO YAJISUMBUKIE.
Kujaribu kufanya mambo kwa nguvu zako na ujanja utakuumbua tu. Hata hivyo, hii haimaanishi, “Kuachilia na kumuacha Mungu” kwa maana ya kukata tamaa. Maisha katika ufalme wa Mungu ni ushirika na Mungu anayeishi ndani na karibu nawe. Unapoacha kujisumbua, basi “mwamini Mungu na usonge mbele.”

HATUA YA TANO: ANZA KUMPENDA YESU KWA KILE UFANYACHO SASA.
Ikiwa unafanya kazi au unacheza, fanya kile ufanyacho sasa “Katika” Yesu na kumpenda kupitia hicho. Kumfuata Yesu sio jambo la kufanya mambo fulani tofauti kabisa, bali kwa upendo kufanya shughuli zako za kawaida kwa ajili ya Yesu na pamoja na Yesu.

HATUA YA SITA: MUOMBE YESU MWELEKEO
Mara kwa mara, pumzika na uulize, “Sasa kipi kinafuata, Bwana? Je! Ungependa nifanye nini sasa? “Kisha, kitu chochote kizuri na kinachofaa kinachokuja akilini – Kifanye.

HATUA YA SABA: Pata Msaada Tena.
Hakuna hata mmoja wetu anayemfuata Yesu kikamilifu. Unapotambua umekwenda kando tena, kubali hali hiyo, Mshukuru Yesu kwamba anakusamehe, na kuanza tena kumfuata.