MUHTASARI WA MAFUNDISHO YA YESU.

MUHTASARI WA MAFUNDISHO YA YESU. A Summary of Jesus’ Teaching.

“Ufalme wangu unapatikana SASA.”

“Jikane mwenyewe na unifuate.”

“Jifunze kwangu nami nitakupa pumziko.”

“Ninawapa wafuasi wangu uzima wa milele na hawatapotea. Hakuna anayeweza kuwatoa mkononi mwangu. ”

“Heri wale wanaonifuata, hata ikiwa ni masikini, huzuni, Kukataliwa, au wanateswa, kwa sababu wanao ufalme wangu sasa.”

“Mpende Mungu. Mpende jirani yako. Yote anayoelekeza Mungu yanaambatana na hili.”

“Wabariki wale wanaokulaani.”

“Watendee mema wale wanaokudharau.”

“Ombea wale wanaokukosea.”

“Mwachie Mungu hukumu yote.”

“Acha hasira.”

“Acha dharau.”

“Usiiruhusu Tamaa.”

“Mpende mwenzi wako na usivunje ndoa.”

“Ongea ukweli na kwa urahisi.”

“Usilipize kisasi.”

“Chukua hatua ya kwanza kupatanishwa.”

“Tafuta rKusifiwa na Mungu badala ya wanadamu.”

“Toa kwa ukarimu kwa wale wanaohitaji.”

“Watembelee wale walioko gerezani.”

“Tembelea wale ambao ni wagonjwa.”

“Wavishe na kuwalisha walio masikini.”

“Mtumikie Mungu – au pesa – lakini huwezi kuwatumikia wote wawili.”

“Jihadharini na manabii wa uwongo.”

“Watendee wengine kama vile Utakavyo kutendewa.”

“Usijali/Usihofu.”

“Usiogope.”

“Mwamini Mungu kuwa mwema kwako katika mambo yote.”

“Mtafute Mungu na fanya kile Yeye anachotaka zaidi ya vitu vingine vyote.”

“Kuwa na huruma.”

“Samehe.”

“Pendaneni.”